Khoá học Tự học lập trình Solidity online hoàn toàn miễn phí

Tôi tìm được một Website rất hay để giúp tất cả nhưng anh em coder Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận được thế hệ web 3.0 hay còn gọi tắt là web3, thư viện Javascript web3.js và ngôn ngữ lập trình Solidity. Mà đặc biệt mọi thứ viết rất cụ thể bằng tiếng Việt, không cần đọc nhưng tài liệu tiếng Anh có phần phức tạp với nhiều người. Không rườm rà, tất cả các bài giảng đều có mục đích cụ thể. 
Blog này sẽ cung cấp tài liệu lập trình Solidity một cách hệ thống và đơn giản nhất để bạn có thể tự học Blockchain và Lập trình Solidity cơ bản cho đến lập trình Solidity nâng cao.

Xin lưu ý đây là một khoá học miễn phí về web3, web3.js và ngôn ngữ lập trình Solidity dành cho những lập trình viên đã biết lập trình rồi, không dành cho người mới tinh. Nếu bạn là một người chưa biết lập trình thì xin hãy quay lại đây sau khi đã học xong một khoá lập trình căn bản.

Mục tiêu của khoá học này là:

  1. Khoá học lập trình Solidity online hoàn toàn miễn phí.
  2. Tự học lập trình web3 với ngôn ngữ Solidity.
  3. Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity để viết Smart contact.

Nếu bạn đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu

Tự học SOLIDITY