Dò mìn tốc độ - Game cũ ngày xưa - MineSweeper Speed

 Dò mìn tốc độ - Game cũ ngày xưa - MineSweeper Speed


 


https://play.google.com/store/apps/details?id=vk.speed.minesweeper

Dò mìn tốc độ là một trò chơi thuộc thể loại game cũ ngày xưa, bạn phải gỡ hết mìn trong thời gian 5 phút.

Bạn chỉ có 5 phút để trốn thoát khỏi căn phòng đầy mìn, trò chơi dò mìn 5 phút cực hấp dẫn. Mỗi căn phòng ở cấp độ cao hơn sẽ có nhiều bẫy hơn, bạn phải tìm ra tất cả mìn trong căn phòng để vượt qua thử thách trốn thoát này chỉ với thời gian đếm ngược 5 phút.

Trò chơi dò mìn cổ điển nhưng thêm một yếu tố mới đó là bạn cần phải có tốc độ thật nhanh. Nhiệm vụ trốn thoát của bạn là thoát khỏi căn phòng đầy mìn theo luật chơi MineSweeper trong 5 phút.

QUY TẮC TRÒ CHƠI MỚI: Thời gian sẽ đếm ngược trong 5 phút, khi hết thời gian bạn sẽ thua. Mỗi cấp độ sẽ có là một căn phòng mới: có số bẫy tăng lên và kích thước mới đầy thử thách. Một trong những trò chơi cũ nhất ngày xưa được làm mới với luật chơi đầy hấp dẫn.

https://play.google.com/store/apps/details?id=vk.speed.minesweeper

Comments

Anonymous said…
You can 3D print a pencil holder that is unique to your own character and have others mistaking your pencil holders again. From automobiles to electronics and from animals to weapons, they have it all, in 20 completely different categories. However, the 3D printable files are available as paid choices, albeit at very nominal costs. The good people at Hum3D have a very simple Direct CNC and unique tagline.