Funny Hero Worlds Hardest Game - Game khó nhất thế giới

Best Mini Game Offline - Funny Hero Worlds Hardest Game - Funny Hero Hardest Puzzle Game


Day by day, our handsome Stick boy perfectly passes over many challenges of different wonderlands from water area to rocky mountain. This summer, he experiences himself through the desert area with hot sand and wind.
Now, it’s time to go.- In this version, you may have additional perfect combo when you get 2,3,4 perfect times continously. As a result, the reward marks will be added +2, +3, +4.. and so on
- New Global Leaderboard!

- In this version, you may have additional perfect combo when you get 2, 3, 4 perfect times continously. As a result, the reward marks will be added +2, +3, +4.. and so on
- New Global Leaderboard!
- New Achievement
+ You reach over 10 points => Get Bronze rank.
+ You reach over 25 points => Get Silver rank.
+ You reach over 50 points => Get Gold rank.
+ You reach over 100 points => Get Diamond rank.
+ You reach over 200 points => Get Professional rank.

* Very cool graphics.
* Simple one touch controls.
* Starts fast without any splash screens.

#MiniGameOffline #BestMiniGame #GameOffline
#FunnyHero #WorldsHardestGame


Funny Hero - Game khó nhất - Mini Game hay nhất
Game không wifi, Game offline, Mini Game gây nghiện.

Ngày qua ngày, cậu bé Stick của chúng ta phải vượt qua nhiều thách thức khác nhau, từ những vùng đất hoang vu cho đến những miền núi đa cheo leo hiểm trở. Và hôm nay, cậu bé dũng cảm của chúng ta phải vượt qua thử thách băng qua con sông dữ. Hay tiễn lên!

* Đồ hoạ tuyệt vời
* Âm thanh sống động.
* Cách chơi đơn giản, dễ gây nghiện.
* Một mini game cực hay mà bạn phải chơi ngay hôm nay.;

- Ở phiên bản mới, khi bạn đạt 2, 3, 4... lần perfect liên tiếp, số điểm thưởng sẽ được cộng thêm là +2, +3, +4... điểm.
- Thêm bảng xếp hạng thành tích của thế giới, bạn có thể đua top cùng bạn bè và với nhưng người chơi khác trên toàn thế giới.
- Thay đổi các mức đạt được danh hiệu
+ Hạng Đồng: Có thành tích đạt trên 10 Điểm
+ Hạng Bạc: Có thành tích đạt trên 25 Điểm
+ Hạng Vàng: Có thành tích đạt trên 50 Điểm
+ Hạng Kim Cương: Có thành tích đạt trên 100 Điểm
+ Hạng Cao Thủ: Có thành tích đạt trên 200 Điểm

#MiniGameOffline #BestMiniGame #GameOffline
#FunnyHero #WorldsHardestGame